Tuesday, 28 July 2015

Android Toggle Button

fanxtea.blogspot.com

Android Toggle Button

By Fanxtea | 1 Januari 2015Dalam Android, "android.widget.ToggleButton" ialah kelas khas untuk memberikan fungsi butang yang hanya mempunyai dua keadaan. Contohnya "on" dan "Off". Ia ialah pilihan terbaik berbanding butang radio untuk turn on atau turn off sesuatu fungsi.

Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan XML untuk mencipta dua butang toggle, satu butang toggle yang biasa, dan satu lagi butang toggle yang telah di customize. Bila user klik pada butang, ia akan menunjukkan keadaan sekarang yang ada pada kedua dua butang toggle sama ada On or Off.

 1. Custom String
 2. Buka fail "res/layout/string.xml", tambah string untuk butang toggle

  Fail : res/value/string.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <string name="app_name">MyAndroidApp <string name="toggle_turn_on">Hidupkan <string name="toggle_turn_off">Matikan <string name="btn_display">Display </resources>

 3. Layout Butang Toggle
 4. Buka fail "res/layout/activity_main.xml". Tambah dua butang toggle dan satu butang biasa.

  Fail: res/layout/activity_main.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" > <ToggleButton android:id="@+id/toggleButton1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="ToggleButton" /> <ToggleButton android:id="@+id/toggleButton2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:textOn="@string/toggle_turn_on" android:textOff="@string/toggle_turn_off" android:checked="true" /> <Button android:id="@+id/btnDisplay" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="@string/btn_display" /> </LinearLayout>

  Nota : Butang "toggleButton2" telah dibuat pengubahsuaian untuk memaparkan teks On and Off menjadi "Hidupkan" dan "Matikan".

 5. Kod
 6. Didalam aktiviti "onCreate()", masukkan listener.

  Fail : MainActivity.java

  package com.fanxtea.helloworld; import android.app.Activity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; import android.widget.Toast; import android.widget.ToggleButton; public class MainActivity extends Activity { private ToggleButton toggleButton1, toggleButton2; private Button btnDisplay; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); addListenerOnButton(); } public void addListenerOnButton() { toggleButton1 = (ToggleButton) findViewById(R.id.toggleButton1); toggleButton2 = (ToggleButton) findViewById(R.id.toggleButton2); btnDisplay = (Button) findViewById(R.id.btnDisplay); btnDisplay.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { StringBuffer result = new StringBuffer(); result.append("toggleButton1 : ").append(toggleButton1.getText()); result.append("\ntoggleButton2 : ").append(toggleButton2.getText()); Toast.makeText(MainActivity.this, result.toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }); } }

 7. Demo
 8. Run aplikasi.

  Default butang toggle "Hidupkan" diaktifkan.


  Selepas ketiga-tiga butang ditekan.