Tuesday, 28 July 2015

Butang Android (Android Button)

fanxtea.blogspot.com

Butang Android (Android Button)

By Fanxtea | 1 Januari 2015


Dalam Android, kita hanya perlu menggunakan kelas "android.widget.Button" untuk memaparkan butang biasa.
Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana untuk memaparkan butang biasa dan fungsinya menggunakan klik listener untuk membuka URL dalam pelayar internet (Internet Browser) Android.

Note:
Untuk fungsi yang lebih advance, seperti butang bergambar dan fungsi onClick pada butang, sila rujuk BUTANG BERGAMBAR dan juga BUTANG BERGAMBAR
 1. Tambah Butang pada Layout
 2. Buka fail "res/layout/activity_main_.xml", tambah satu butang biasa.

  Fail: res/layout/activity_main.xml
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" > <Button android:id="@+id/button1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Button - fanxtea.blogspot.com" /> </LinearLayout>
 3. Hidupkan fungsi klik "listener" untuk butang.
 4. Apabila user klik pada butang tersebut, internet browser akan terbuka sendiri dan memaparkan URL page fanxtea.blogspot.com.

  Fail: MyAndroidAppActivity.java
  package com.fanxtea.helloworld; import android.app.Activity; import android.content.Intent; import android.net.Uri; import android.os.Bundle; import android.widget.Button; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; public class MainActivity extends Activity { Button button; @Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); addListenerOnButton(); } public void addListenerOnButton() { button = (Button) findViewById(R.id.button1); button.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View arg0) { Intent browserIntent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("http://www.fanxtea.blogspot.com")); startActivity(browserIntent); } }); } }


 • Demo
 • Run aplikasi

  Klik butang Button – Go to fanxtea.blogspot.com

  Internet browser akan muncul dan terus membuka page fanxtea.blogspot.com.