Tuesday, 28 July 2015

Amaran Dialog Android (Android Alert Dialog)

fanxtea.blogspot.com

Amaran Dialog Android (Android Alert Dialog)

By Fanxtea | 1 Januari 2015Di dalam tutorial ini, saya akan tunjukkan bagaimana untuk memaparkan satu antara muka amaran dialog seperti:

 1. Tajuk, mesej yang ingin dipaparkan, butang dan fungsi butang onClick.
 2. Kemudian menggunakannya di atas builder untuk amaran dialog and memaparkannya


 1. Susun Atur Android (Android Layout)
 2. Fail: res/layout/activity_main.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" > <Button android:id="@+id/buttonAlert" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Paparkan kotak amaran" /> </LinearLayout>


 3. Kod
 4. Apabila user klik pada butang ini, memaparkan kotak amaran, dengan antara muka yang telah ditetapkan anda dialog amaran.

  Fail: MainActivity.java

  package com.fanxtea.helloworld; import android.app.Activity; import android.app.AlertDialog; import android.content.Context; import android.content.DialogInterface; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.view.View.OnClickListener; import android.widget.Button; public class MainActivity extends Activity { final Context context = this; private Button button; public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); button = (Button) findViewById(R.id.buttonAlert); // add button listener button.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View arg0) { AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = new AlertDialog.Builder(context); // set title alertDialogBuilder.setTitle("Tajuk"); // set dialog message alertDialogBuilder .setMessage("Klik yes untuk tutup!") .setCancelable(false) .setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() { public void onClick(DialogInterface dialog,int id) { // if this button is clicked, close // current activity MainActivity.this.finish(); } }) .setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() { public void onClick(DialogInterface dialog,int id) { // if this button is clicked, just close // the dialog box and do nothing dialog.cancel(); } }); // create alert dialog AlertDialog alertDialog = alertDialogBuilder.create(); // show it alertDialog.show(); } }); } }


 5. Demo
 6. Run aplikasi.

  Klik butang "Paparkan kotak amaran".

  Dialog amaran muncul dan klik "Yes" untuk tutup.

  Apabila klik "Yes" aplikasi anda akan tutup dan terus pergi ke "Home"