Tuesday, 28 July 2015

Android Promt User Input Dialog

fanxtea.blogspot.com

Android Promt User Input Dialog

By Fanxtea | 1 Januari 2015Dalam tutorial ini, saya akan menambah baik contoh amaran dialog. Untuk membuat ia dapat menerima input daripada user sama seperti PromptDialog. Lebih khusus, ini adalah satu contoh pengubahsuaian AlertDialog.

 1. Susun Atur Fail
 2. Dua layout diperlukan dalam tutorial ini.
  1. res/layout/activity_main.xml - Menu utama
  2. res/layout/newpage.xml - Prompt Dialog


  Fail : res/layout/activity_main.xml

  <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical"> <Button android:id="@+id/buttonPrompt" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Paparkan Prompt Dialog"/> <EditText android:id="@+id/editTextResult" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"> </EditText> </LinearLayout>

  Fail : res/layout/newpage.xml

  <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:id="@+id/layout_root" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical" android:padding="10dp"> <TextView android:id="@+id/textView1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Type Your Message : " android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge"/> <EditText android:id="@+id/editTextDialogUserInput" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content"> <requestFocus/> </EditText> </LinearLayout>

 3. Kod
 4. Fail : MainActivity.java

  packagecom.fanxtea.helloworld; importandroid.app.Activity; importandroid.app.AlertDialog; importandroid.content.Context; importandroid.content.DialogInterface; importandroid.os.Bundle; importandroid.view.LayoutInflater; importandroid.view.View; importandroid.view.View.OnClickListener; importandroid.widget.Button; importandroid.widget.EditText; publicclass MainActivity extends Activity { finalContext context =this; privateButton button; private EditText result; publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState){ super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); // components from main.xml button=(Button) findViewById(R.id.buttonPrompt); result=(EditText) findViewById(R.id.editTextResult); // add button listener button.setOnClickListener(new OnClickListener(){ @Override publicvoid onClick(View arg0){ // get prompts.xml view LayoutInflater li = LayoutInflater.from(context); View promptsView = li.inflate(R.layout.newpage, null); AlertDialog.Builder alertDialogBuilder = newAlertDialog.Builder(context); // set prompts.xml to alertdialog builder alertDialogBuilder.setView(promptsView); final EditText userInput =(EditText) promptsView .findViewById(R.id.editTextDialogUserInput); // set dialog message alertDialogBuilder .setCancelable(false) .setPositiveButton("OK", new DialogInterface.OnClickListener(){ publicvoid onClick(DialogInterface dialog,int id){ // get user input and set it to result // edit text result.setText(userInput.getText()); } }) .setNegativeButton("Cancel", new DialogInterface.OnClickListener(){ publicvoid onClick(DialogInterface dialog,int id){ dialog.cancel(); } }); // create alert dialog AlertDialog alertDialog =alertDialogBuilder.create(); // show it alertDialog.show(); } }); } }


 5. Demo
 6. Run aplikasi.

  Klik butang "Paparkan Prompt Dialog".

  Isikan mesej anda dan klik "Ok".

  Mesej anda akan muncul di menu utama.