Tuesday, 28 July 2015

Android ImageButton selector

fanxtea.blogspot.com

Android ImageButton selector

By Fanxtea | 1 Januari 2015Android membolehkan anda untuk menukar imej butang bergantung kepada bentuk-bentuk yang berbeza seperti butang adalah fokus dan butang ditekan.

 1. Tambah Imej untuk Sumber
 2. Sediakan 3 imej untuk taip butang dan memasukkannya ke dalam "res/drawable" folder.

  a. gambar1.png - butang imej lalai.
  b. gambar2.png - paparkan apabila butang difokuskan.
  c. gambar3.png - paparkan apabila butang ditekan.

 3. Tambah Selector untuk butang yang berlainan jenis
 4. Fail : res/drawable/new_button.xml

  <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <selectorxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> <itemandroid:drawable="@drawable/gambar1" android:state_pressed="true"/> <itemandroid:drawable="@drawable/gambar2" android:state_focused="true"/> <itemandroid:drawable="@drawable/gambar3"/> </selector>


 5. Tambah butang
 6. Fail : res/layout/activity_main.xml

  <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical"> <Button android:id="@+id/imageButtonSelector" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:background="@drawable/new_button"/> </LinearLayout>

 7. Kod
 8. Fail : MainActivity.java

  packagecom.fanxtea.helloworld; importandroid.app.Activity; importandroid.os.Bundle; importandroid.widget.Button; importandroid.widget.Toast; importandroid.view.View; importandroid.view.View.OnClickListener; publicclass MainActivity extends Activity { Button imageButton; @Override publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState){ super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); addListenerOnButton(); } publicvoid addListenerOnButton(){ imageButton=(Button) findViewById(R.id.imageButtonSelector); imageButton.setOnClickListener(new OnClickListener(){ @Override publicvoid onClick(View arg0){ Toast.makeText(MainActivity.this, "ImageButton (selector) is clicked!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }); } }

 9. Demo