Tuesday, 28 July 2015

Android ImageView

fanxtea.blogspot.com

Android ImageView

By Fanxtea | 1 Januari 2015Dalam Android, kita boleh menggunakan kelas "android.widget.ImageView" untuk memaparkan fail imej. Fail imej adalah mudah untuk digunakan tetapi sukar untuk menguasai, kerana skrin pelbagai dan dpi dalam peranti Android.

Dalam tutorial ini, kita tidak masuk dalam kira-kira dpi dan mengeluarkan pelbagai skrin, kami hanya menggunakan ImageView untuk memaparkan imej "png", apabila user klik pada butang, ia akan berubah kepada yang lain imej "png".

 1. Tambah imej untuk Sumber Drawable
 2. Tambah ImageView
 3. Buka fail "res/layout/activity_main.xml", hanya tambah ImageView dan butang untuk demonstrasi. Secara default, imageView1 akan memaparkan "gambar.png".

  Fail : res/layout/activity_main.xml

  <?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?> <LinearLayoutxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="fill_parent" android:orientation="vertical"> <ImageView android:id="@+id/imageView1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:src="@drawable/android"/> <Button android:id="@+id/btnChangeImage" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Change Image"/> </LinearLayout>

 4. Kod
 5. Fail : MainActivity.java

  packagecom.fanxtea.helloworld; importandroid.app.Activity; importandroid.os.Bundle; importandroid.widget.Button; importandroid.widget.ImageView; importandroid.view.View; importandroid.view.View.OnClickListener; publicclass MainActivity extends Activity { Button button; ImageView image; @Override publicvoid onCreate(Bundle savedInstanceState){ super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); addListenerOnButton(); } publicvoid addListenerOnButton(){ image=(ImageView) findViewById(R.id.imageView1); button=(Button) findViewById(R.id.btnChangeImage); button.setOnClickListener(new OnClickListener(){ @Override publicvoid onClick(View arg0){ image.setImageResource(R.drawable.gambar); } }); } }


 6. Demo
 7. Run aplikasi.

  Klik butang "Change Image".

  imej asal berubah.