Wednesday, 5 August 2015

Insert Queries

Insert Queries

By Fanxtea | 1 Januari 2015Tutorial ini akan menunjukkan bagaimana user menggunakan insert queries untuk memasukkan data ke dalam pangkalan data.

 1. Android Layout
 2. Buka fail res/layout/activity_main.xml, tambah satu butang dan dua komponen Edit Text, satu untuk nama dan satu lagi alamat, untuk disimpan ke dalam pangkalan data.

  Fail: res/layout/activity_main.xml

  <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" android:orientation="vertical" android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity"> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Name" android:id="@+id/textViewName" /> <EditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/editTextName" /> <TextView android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="Address" android:id="@+id/textViewAddress" /> <EditText android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:id="@+id/editTextAddress" /> <Button style="?android:attr/buttonStyleSmall" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" android:text="Add" android:id="@+id/btnAdd" /> </LinearLayout>

 3. Kod
 4. Fail: MainActivity.java

  package com.fanxtea.helloworld; import android.app.Activity; import android.content.Context; import android.database.sqlite.SQLiteDatabase; import android.os.Bundle; import android.view.View; import android.widget.Button; import android.widget.EditText; import android.widget.Toast; public class MainActivity extends Activity implements View.OnClickListener { private EditText editTextName; private EditText editTextAdd; private Button btnAdd; private SQLiteDatabase db; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.activity_main); createDatabase(); editTextName = (EditText) findViewById(R.id.editTextName); editTextAdd = (EditText) findViewById(R.id.editTextAddress); btnAdd = (Button) findViewById(R.id.btnAdd); btnAdd.setOnClickListener(this); } protected void createDatabase(){ db=openOrCreateDatabase("PersonDB.db", Context.MODE_PRIVATE, null); db.execSQL("CREATE TABLE IF NOT EXISTS persons(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT NOT NULL, name VARCHAR,address VARCHAR);"); } protected void insertIntoDB(){ String name = editTextName.getText().toString().trim(); String add = editTextAdd.getText().toString().trim(); if(name.equals("") || add.equals("")){ Toast.makeText(getApplicationContext(),"Please fill all fields", Toast.LENGTH_LONG).show(); return; } String query = "INSERT INTO persons (name,address) VALUES('"+name+"', '"+add+"');"; db.execSQL(query); Toast.makeText(getApplicationContext(),"Saved Successfully", Toast.LENGTH_LONG).show(); } @Override public void onClick(View v) { if(v == btnAdd){ insertIntoDB();finish(); startActivity(getIntent()); } } }

 5. Demo
 6. Run aplikasi.

  Sila masukkan nama dan alamat.

  Data telah disimpan.

P/s: Untuk melihat data yang disimpan tadi, boleh pergi ke sini.